Reference

Rodenstock ČR, Klatovy

Pro společnost Rodenstock ČR jsme realizovali výměnu a rekonstrukci chladící sekce a strojovny. Rozvod je naplněn Glicolem. Spojování potrubí byla použita medona Victaulic (vytvoření drážky na potrubí a spojení klemou).

KS- EUROPE, Šťáhlavy

Jednalo se o kompletní rekonstrukci vytápění hal. Rekonstrukce zahrnovala demontáž starého rozdělovače, rozvodů a sahar v halách. Nahradili jsme jej dvěma rozdělovači, které jsme vyrobili a dodali na místo.

Metoda spojování rozvodu byla použita Victaulic (svařování nerezu a železa).

Vodárna Slovany, Plzeň

V plzeňské vodárně na Slovanech byla zahájena rekonstrukce v místních laboratořích. 

Nerezové rozvody, které byly použity, se spojovali na Schwer Fittings. Medium v rozvodech, které bylo vyžadováno – vodík, dusík, propan, vacuum a další.

Na obrázku je vidět sestava v rozvodně proti-výbušné skříni, ve které jsou umístěny plynové láhve pro napájení místních laboratoří.

Další zkušenosti

XXX
YYY
ZZZ