Revize tlakových nádob a zkoušky těsnosti

Zajišťujeme kompletní revize tlakových nádob a zkoušky těsnosti vzdušníků, expanzních nádob a dalších zařízení.

Mezi námi prováděné revizní úkony patří výchozí, provozní, vnitřní tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti.