Revize na plyn

Potřebujete revizi na plyn? Děláme revize a zkoušky vyhrazených plynových zaříření f,g.

Zajištění provádění revizí je zákonnou povinností všech provozovatelů tlakových zařízení vyplývající z vyhlášky ČUBP č. 18/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a navazující ČSN 690012. s uvedením pravidelných lhůt jednotlivých revizí a povinností provozovatelů.

Periodické provozní revize

Povinnost provádět periodické provozní revize a kontroly plynového zařízení vyplývá z vyhlášky ČBÚ a ČÚBP č.85/1978 Sb. a to v následujících intervalech:

  • Revize plynového spotřebiče (kotel, sporák, apod.): 1x za rok
  • Kontrola plynových rozvodů: 1x za rok
  • Provozní revize plynových rozvodů: 1x za 3 roky

Kdy se dělají revize?

Výchozí revizePřed uvedením do provozu
1. provozní revize TNSdo 14 dnů po uvedení do provozu
provozní revize TNS1 x za rok
vnitřní revize TNS1 x za 5 let
zkouška těsnosti TNSpo otevření tlakového celku
tlaková zkouška TNS1 x za 9 let
přezkoušení obsluhy TNS1 x za 3 roky

Máme certifikaci na revizi tlakových nádob a plynových zařízení třídy f a g.

expanzomaty membránové nebo expandery
boilery a protiproudové ohřívače
zásobníky na stlačený vzduch
vzdušníky kompresoru
vzdušníky kompresoru
odlučovače vody ze vzduchu